خانه / بیماری ها / درمان بزرگی طحال به گزارش دلفان عطار

درمان بزرگی طحال به گزارش دلفان عطار

درمان بزرگی طحال به گزارش
دلفان عطاربزرگی طحال و ورم طحال
درمان ورم طحال در طب سنتی

پرهیزات برای درمان بزرگی طحال و ورم طحال :
كسانى كه مى‏ خواهند طحال سالمى داشته باشند تا آنجا كه ممكن است از خوردن مولدات سودا مثل عدس، بادنجان، سير، پياز، خرما، عسل، گوشت مانده بايستى خوددارى كنند. در موقع پرى شكم از انجام كارهاى سنگين و سخت پرهيز كنند. از فرياد زدن‏هاى شديد و نعره كشيدن خوددارى نمايند، غذاهاى لطيف كه براى كبد مفيد است در اينجا نيز مؤثر است.

بيمارى‏ هاى شايع و معمول طحال‏
بيمارى‏ هاى طحال فراوان و از همه مهمتر بيمارى‏ هاى خونى است كه باعث بزرگى طحال مى‏ شود. بيمارى‏ هاى عفونى نيز يكى از عوامل مهم در بزرگى طحال مى ‏باشد. سرطان‏ها و بيمارى‏ هاى مادرزادى مى ‏توانند طحال را بزرگ نمايند، بزرگى طحال اكثر اوقات با بزرگى كبد همراه است، كم‏خونى ‏ها كه انواع و اقسام بيمارى‏ هاى خون را تشكيل مى‏ دهند اكثر اوقات‏ طحال را بزرگ مى ‏نمايند.
به‏ طور كلى غذاهاى سودازا براى طحال مناسب نيستند به ‏خصوص اگر طحال رنجور باشد هرچه براى تقويت كبد و آنچه براى زيان كبد گفته شد درباره طحال نيز صادق است. غير از سنگ‏ها كه در طحال سنگ ديده نشده است.

درمان ورم طحال در طب سنتی :‏
براى درد ناحيه طحال روزانه 10 گرم تخم ترب را كوبيده در سكنجبين حل كرده صبح و عصر تا درد ادامه دارد ميل نمايند.

براى درمان ورم طحال روزانه 5 گرم مغز ناخنك، 5 گرم افسنطين را جوشانده صبح و عصر ميل نمايند تا از بين رفتن ورم اين درمان را مى ‏توان ادامه داد.

در ورم طحال برحسب مزاج بيمار درمان انتخاب مى ‏شود. در گرم‏ مزاجان دادن آب كاسنى يا عرق آن روزى سه استكان يا آب باديان و شكر (10 گرم باديان در 20 گرم شكر براى يك روز).

گیاهان مفید در درمان ورم طحال و بزرگی طحال :
در بيمارى‏ هاى طحال آب فلوس و تاجريزى يا پوست هليله زرد و سياه‏دانه يا شاه‏تره يا تخم كشوث يا ريشه كاسنى يا آلوچه ورقانى يا آلوى معمولى يا تمر هندى يا طباشيره يا انيسون يا گل بنفشه يا گل سرخ، همه مفيدند (يك يا چندتاى آنها را انتخاب كرده روزى 5 گرم صبح و 5 گرم شب جوشانده ميل نمايند).

اگر بيمار مبتلا به تب باشد يك عدد كدوى كوچك را پخته در سكنجبين حل كرده و ميل نمايند.
تخم خرفه 10 گرم نرم كوبيده در عرق كاسنى ريخته روزى سه استكان ميل نمايند، يا تمر هندى، سكنجبين و تخم خرفه و مغز فلوس را باهم آميخته به كار برند.

نسخه یک دلفان عطار برای درمان بزرگی طحال در طب سنتی :
مغز فلوس 5 گرم‏
تخم خرفه 10 گرم‏
تمر هندى 15 گرم‏
سكنجبين 100 گرم‏
براى يك روز در سه نوبت ميل كنند.

نسخه دوم دلفان عطار برای درمان بزرگی طحال در طب سنتی :
ريشه ايرسا 20 گرم‏
سداب 5 گرم‏
زراوند طويل 5 گرم‏
ريوند چينى 5 گرم‏
افسنطين 5 گرم‏
همه را نرم ساييده به مدت 5 روز ميل نمايند.

جالينوس عقيده دارد كه جوشانده ريشه كبر با سكنجبين بهترين دارو براى ورم كبد و طحال است «5 گرم ريشه كبر يا يك استكان سكنجبين».

محمد زكرياى رازى نيز چنين گفته است كه «انجير را شب در سركه خيس كرده هر روز صبح 7 عدد ناشتا ميل نمايند».
سقراط نيز چنين گفته است «آنچه مطحول است، مهزل تن است و عكس آن نيز صادق است». يعنى آنچه باعث بزرگ شدن طحال شده لاغركننده بدن است.

نسخه سوم دلفان عطار برای درمان بزرگی طحال در طب سنتی :
5 گرم باديان و 5 گرم تاجريزى را در يك استكان سكنجبين حل كرده صبح ناشتا ميل نمايند.

نسخه چهارم دلفان عطار برای درمان بزرگی طحال در طب سنتی :
ريشه كاسنى 20 گرم‏
ريوند چينى 5 گرم‏
تخم كشوث 5 گرم‏
گل سرخ 5 گرم‏
اين مقدار جوشانده براى سه نوبت در روز است (اگر به نسخه فوق شيره تخم خيار، خربزه، كدو، هندوانه از هركدام 5 گرم اضافه نمايند بهتر است).

نسخه پنجم دلفان عطار برای درمان بزرگی طحال در طب سنتی :
كشمش 20 گرم‏
ريشه شيريان ‏بيان 10 گرم‏
شاه‏تره 5 گرم‏
پر سياوشان 5 گرم‏
گل گاوزبان 10 گرم‏
همه را جوشانده صبح و عصر ميل نمايند (اين داروها براى مصرف چهار روز است).

تهیه و تنظیم از دلفان عطار
منبع: صانعى، صفدر، نسخه شفا – گل و گياه، 1جلد، حافظ نوين – تهران، چاپ: شانزدهم، 1386 ه.ش.
استفاده از مطالب سایت بدون ذکر منبع طبق ماده ۱۲ قانون جرائم رایانه‌ای مورد پیگیری قرار خواهد گرفت

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.