خانه / گیاهان دارویی / تقویت قلب با ریشه سنبل الطیب

تقویت قلب با ریشه سنبل الطیب

خواص درمانى ريشه سنبل الطيب‏:
ریشه سبل الطیب تقويت كننده مراكز خودكار قلب می باشد و عمل ‏خون‏رسانى به بافت ميوكارد قلب و تنظيم كار كرونر قلب را آسان مى ‏كند و باعث تقويت مراكز خودكار قلب است

ریشه سنبل الطیب
ریشه سنبل الطیب
1- ده گرم از ريشه سنبل الطيب‏ را در يك ليتر آب جوش دم كنيد و آب صاف‏كرده آن را به مرور بخوريد. عمل ‏خون‏رسانى به بافت ميوكارد قلب و تنظيم كار كرونر قلب را آسان مى‏ كند، تقويت كننده مراكز خودكار قلب است، ‏
ريشه سنبل الطيب‏ محرك و ضدّعفونى‏ كننده و ضدّ هيجان و ضدّ صرع مى ‏باشد
ريشه سنبل الطيب‏ براى معالجه داء الرقص مؤثر است
سنبل الطيب بازكننده انسداد و ‏گرفتگى دماغى و معده و كبد و مقوى دماغ و دهانه معده و كبد سرد و گرم ‏كننده آنها مى ‏باشد
ريشه سنبل الطيب‏ درخشان‏ كننده رنگ ‏چهره است
دم کرده ريشه سنبل الطيب‏ ترشح ادرار را زياد مى ‏كند و ضدّ تكرار ادرار است
ريشه سنبل الطيب‏ مقوى نيروى جنسى و نيروى ماسكه است
دم کرده ريشه سنبل الطيب‏ عادت ‏ماهانه را باز مى‏ كند، سنگ مثانه را خرد مى ‏كند
ريشه سنبل الطيب‏ براى خوش‏بو كردن دهان و رفع سرفه‏ هاى رطوبى، تسكين درد سينه، ‏رفع استفراغ بلغمى، تحليل نفخ و گازها، استسقاء، يرقان، درد طحال، براى ورمهاى داخلى و و بواسير اثر درمان‏ كننده ‏دارد
ريشه سنبل الطيب‏ براى درمان ديابت غير قندى بسيار مفيد است.‏

‏2- شصت تا صد گرم و خشك آن را در يك ليتر آب گرم دوازده ساعت بخيسانيد بعد آب آن را صاف نموده و قبل از ‏هر غذا يك فنجان بنوشيد. فشارخون را برطرف مى‏سازد، كم‏خونى را رفع مى‏كند، آسم يا تنگى‏نفس را درمان مى‏كند، ‏درد پهلو و درد اعصاب را تسكين مى‏دهد، ضدّ اسپاسم و مسكّن و آرام‏بخش و ضدّ هيجان و در برخى موارد تب‏بر ‏است، و اگر در آب سرد خيسانده شود.‏
براى رفع آشفتگى و خفقان و نفخ معده مفيد است.‏

‏3- اگر شب موقع خواب يك فنجان از دم‏كرده آن را بنوشيد و بخوابيد. ديگر خوابهاى وحشتناك نخواهيد ديد.‏

‏4- ريشه سنبل الطيب‏ را با بسفايج از هركدام نيم مثقال مخلوط نموده و پس از جوشاندن آب صاف‏ كرده آن را بنوشيد برودت و ‏سردى معده را برطرف مى ‏سازد.‏

‏5- ريشه سنبل الطيب‏ را با افسنطين مخلوط نموده دم كنيد و آب صاف ‏كرده آن را با عسل شيرين نموده بنوشيد.‏
مقوى معده و اشتهاآور است.

6- دود ريشه سنبل الطيب‏ در موقع سوختن براى رفع التهاب مفيد است.‏

‏7- اگر ريشه سنبل الطيب‏ با آب برگ گشنيز تازه به چشم ماليده شود. براى رفع قرمزى چشم و خشك كردن رطوبتها تقويت بينايى و ‏رويانيدن مژه‏ ها مفيد است.‏

‏8- ريشه سنبل الطيب‏ را به صورت گرد درآوريد و روى جراحت ها بپاشيد. اثر درمان‏ كننده دارد.‏

‏9- نشستن در آب دم‏كرده ريشه سنبل الطيب‏ و گذاردن شياف آن در مهبل براى بازشدن عادت ماهيانه نافع است.‏

تذكر در مورد ريشه سنبل الطيب‏: ريشه سنبل الطيب‏ براى كليه مضر است.

مصلح ريشه سنبل الطيب‏: كتيرا مى ‏باشد.‏

طبيعت ريشه سنبل الطيب‏: گرم و خشك است.‏

تركيب شيميايى ريشه سنبل الطيب‏: 83/ 0 درصد اسانس شامل بورنيل ايزووالريانات، بورنيل‏فورمات، بورنيل‏استات، بورنيل‏بوتيرات، ‏كامفن، بورنئول، پى ‏نن مى ‏باشد. دو آلكالوئيدچاتى ‏نين و والريانين-‏يك گلى‏ كوزيد- رزين- والريك ‏اسيد- فورميك اسيد- استيك اسيد- تانن- قند- آلفا. متيل پيريل‏كتون- والريانيك- ‏آلبومين- صمغ- پتاس- جوهرليمو- فسفات.‏

نام‏هاى ديگر سنبل الطيب‏: سنبل هندى- سنبل الطيف- علف گربه- علف گربه‏ ها- والريان- سنبل كوهى- نارد- ناردين.‏

مشخصات سنبل الطيب‏:
سنبل الطيب‏ گياهى است از خانواده‏Valerianaceae‏ ، چندساله بلند و عمودى كه بلندى آن تا دو متر نيز ‏مى‏ رسد. ساقه آن استوانه‏اى داراى شيارهاى عميق و ميان‏ته ى و پرزدار است. برگ‏هاى آن متقابل و به برگچه‏ هاى ‏زيادى تقسيم مى‏ شود، هر برگ هفت تا يازده و گاهى بيشتر برگچه دارد، برگچه‏ ها بيضى نوك‏ تيز با قاعده پهن و ‏دندانه ‏دارند.‏
گلهاى آن صورتى به‏ طور گروهى در انتهاى ساقه گل‏ دهنده در اواخر بهار ظاهر مى‏ شود. از تمام اعضاى گياه اعم از ‏اعضاى هوايى و ريشه سنبل الطيب‏ بوى مطبوعى متصاعد مى‏ شود.
ريشه‏ هاى سنبل الطيب‏ به صورت افشان به ساقه هاى زيرزمينى متصل و ‏به هم پيچيده‏ اند، معمولا ساقه‏ هاى زيرزمينى آنكه پوشيده از ريشك است به قطعاتى به طول دو تا پنج سانتى‏متر و قطر ‏در حدود يك سانتی‏متر است كه در بازار عرضه مى ‏شود، رنگ آن پس از خشك شدن قهوه ‏اى تيره و طعم آن تلخ و ‏خوش‏بو و معطر است. اين گياه معمولا در جنگل‏ها و حاشيه جريانهاى آب و كنار گودالها مى ‏رويد، در مناطق مختلف ‏اروپا و آسيا در كشمير هندوستان و در ايران در بعضى مناطق شمال‏ غربى در ميشوداغ ديده مى ‏شود.‏

تهیه و تنظیم از داروخانه بوعلی دلفان (برادران اصغری) عطاری دلفان
استفاده از مطالب سایت بدون ذکر منبع طبق ماده ۱۲ قانون جرائم رایانه‌ای مورد پیگیری قرار خواهد گرفت

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.