خانه / شربت های گیاهی / ضرر آب زیاده خوردن از زبان ابوعلی سینا

ضرر آب زیاده خوردن از زبان ابوعلی سینا

ضرر آب زیاده خوردن از زبان ابوعلی سینا
عوارض مصرف زیاد آب به گزارش دلفان:
اولین ضرر مصرف آب زیاد ضعیف شدن اعضای رئیسه و قواى چهارگانه، یعنى جاذبه و ماسکه و هاضمه و دافعه، ضعیف مى‏ کند و در اعضایى مثل دست و پاى، ضعف حرکت و رعشه ایجاد مى ‏کند.

دومین مضرات آب زیاده خوردن از زبان ابو علی سینا: ضعیف کردن کبد و اختلال در کار کبد و ضعیف کردن کلیه ها و مثانه و تکرر ادرار
آنکه قوت ممیزه جگر ضعیف مى‏ کند و جگر تمییز آبى که در اوست از خون نمى ‏تواند کرد و آب زیاده با خون به اعضا مى ‏رود و استسقاى لحمى پیدا مى‏ شود، یا آن آب به دفع طبیعت به میان صفاق و مراق مى ‏افتد، یعنى پرده‏اى‏ که از اندرون، گرد آلات شکم برآمده و پرده بالاى آن تا روى پوست شکم و استسقاى زقى پیدا مى ‏شود؛ یا ممیزه گرده ضعیف مى‏ کند و سلس البول با دشوارى آن و ضعف گرده پیدا مى‏ شود و پیدا شدن اینها به سبب ضعف گرده ظاهر است، چنان‏که شیخ فرموده ‏اند، اما اولى در این محل آن است که گوییم چون قوت ممیزه گرده ضعیف شود استسقاى لحمى پیدا شود، همچنان‏که در قوت ممیزه جگر بود، بلکه نسبت این مرض به این سبب اولى است.
آب

سیوم آنکه طعام پیش از وقت به رگ‏ها برد و زحمت‏ هاى بد پیدا شود.
تدارک این اگر سردمزاج است به دواء اللّک و شراب با هم یا اثاناسیا یا مثرودیطوس باید کرد تا آب براند و اگر گرم ‏مزاج باشد به راننده‏ هاى آب مثل شراب لطیف ریحانى و معجون بزورى باید کرد. بعد از آن صبر کنند و غذاى او چیزى باشد که تشنگى تسکین کند، مثل قلیه اسفاناج و قلیه به.

نکته قابل توجه اینکه که مصرف مایعات و آب زیاد برای افراد بلغمی مزاج بسیار مضر بوده و همچنین افراد چاق به دلیل رطوبت زیاد در بافت بدن از مصرف زیاد آب پرهیز کنند

منبع: ابن سینا، حسین بن عبد الله، دور ساختن هر گونه زیان از تن آدمیان، ۱جلد، المعى – تهران، چاپ: دوم، ۱۳۸۸ ه.ش.
تهیه و تنظیم از داروخانه بوعلی دلفان (برادران اصغری) عطاری دلفان
استفاده از مطالب سایت بدون ذکر منبع طبق ماده ۱۲ قانون جرائم رایانه‌ای مورد پیگیری قرار خواهد گرفت

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.