خانه / روغن های گیاهی / مروری بر خواص روغن های گیاهی

مروری بر خواص روغن های گیاهی

مروری بر خواص روغن های گیاهی به گزارش دلفان عطار
خواص روغن زیتون: گرم است و هرچه بیشتر گرم باشد بیشتر سک‏ زننده و بادآورست سنگینى و سفتى و تباه شدن دیگر روغن‏ ها را ندارد.

خواص روغن حیوانى (روین دان): بالاترین ارزش خوراکى را در میان همه‏ ى روغن ‏ها دارد و سنگین‏ تر از دیگر روغن‏ هاست.

خواص روغن گردو: بسیار گرمازاست. نیروى آب‏ کنندگى بسیار بالایى را دارد.

خواص روغن نارگیل: گرم است و گرده را گرم مى‏ کند.

خواص روغن کرچک (خروع) : گرم و پاک‏ کننده‏ ى پى‏ ها از لیزى‏ هایى است که در آنها گرفتار مى‏ شوند.

روغن ارده کنجد
روغن ارده کنجد
خواص روغن بادام: میانه است. براى سینه و شش و پیش آبدان و گرده خوب است. در فرو روندگى کند است.

خواص روغن ترب: گرم و نرم ‏کننده و آب ‏کننده است و براى درد گوش از هواى فشرده و سرما سودمند مى ‏باشد.

خواص روغن بان‏ : گرم و نرم‏ کننده است.

خواص روغن سوسن: گرم است، آرام و نرم‏ کننده ‏ى پى‏ هاست، براى بیمارى‏ هاى زهدان نیز سودمند است.

خواص روغن نرگس: نیز این‏چنین است.

خواص روغن بنفشه: سرد و خواب‏ آور است.

خواص روغن نیلوفر: نیرومندتر از بنفشه است.

خواص روغن کدو: مانند آنهاست و نیز براى گرما و شب‏ زنده ‏دارى (بى‏ خوابى) خوب است.

خواص روغن گل سرخ: سرد است، براى سردرد و بیمارى ‏هاى از گرمى در سر خوب است.

همه روغن‏ها با از آنچه گرفته مى ‏شود، نسبتى دارند.

خواص روغن کست (قسط): گرم است و پى ها را گرم مى‏ کند و براى کرختى و لرزه (رعشه) خوب است.

خواص روغن سنبل‏ : گرم است. اگر روى شکمبه ‏ى سرد مالیده شود براى آن خوب است.

خواص روغن مصطکى: اگر بخشى از داروهاى مالیدنى روى شکمبه باشد، براى شکمبه ‏ى سرد، نیکوست.

خواص روغن آس: سرد است و نیروبخش موهاست.

خواص روغن همیشه بهار (خیرى): گرم است و نرم ‏کننده و آب‏ کننده است به ویژه زرد رنگ آن.

خواص روغن بلسان: بسیار گرم است، خردکننده ‏ى سنگ و کمک ‏کننده ‏ى به باردار شدن است.

منبع:رازى، محمد بن زکریا – مترجم: ذاکر، محمد ابراهیم، المنصوری فی الطب (ترجمه)، ۱جلد، دانشگاه علوم پزشکى تهران – تهران، چاپ: اول، ۱۳۸۷ ه.ش.

تهیه و تنظیم از داروخانه حکیم بوعلی دلفان (برادران اصغری)
استفاده از مطالب سایت بدون ذکر منبع طبق ماده ۱۲ قانون جرائم رایانه‌ای مورد پیگیری قرار خواهد گرفت

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.